logo
 
TERRA

 Trenažér lesov VŠLP 
TU vo Zvolene

3D prehliadka
http://www.3dmapy.cz/tuzvolen/default.fly


Plugin potrebný pre chod aplikácie (download)

Domáca stránka Skyline (technológia Terra)
SIBYLA

Rastový simulátor
LHP

 Informačný systém
 o lesných porastoch 
VŠLP TU vo Zvolene


Zdieľ anie
virtuálnej
reality

Plugin potrebný na zobrazenie virtuálnej reality (len Internet Explorer)