Bočný panel
Bočný panel
Hlava

Technická Univerzita vo Zvolene
T.G.Masaryka 24
960 53 Zvolen
Slovensko
www.tuzvo.sk

TU vo Zvolene

Kontaktná osoba:
doc. Ing. Marek Fabrika, PhD.
Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
C-blok, 3.poschodie, č.dverí C-322
č.tel.: +421-(0)45-5206 298
e-mail: fabrika@tuzvo.sk

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu


Stránku vytvoril Ing. Peter Valent