Bočný panel
Bočný panel
Bočný panel
Bočný panel
Bočný panel
Bočný panel
Hlava

Virtuálna jaskyňa predstavuje kváder bez jednej steny. Chýbajúca stena je určená na vstup. Z vonkajšej strany sú situované projektory, ktoré synchrónne osvetľujú steny kvádra, čím sa vytvára pocit kompaktného priestoru okolo pozorovateľa. Rozmery bočných stien sú 3 x 2,25 metra. Rozmery vrchnej a spodnej steny sú 3 x 3 metre. Pre každú z bočných stien je použitá projekcia duálnymi projektormi. Pozorovateľ má na očiach 3D okuliare, ktoré poskytujú obraz s 3D hĺbkou. Vrchná a spodná stena projekčnej jaskyne má tvar štvorca. Nezhoda tvaru projektovaného obrazu a tvaru steny je riešená pokrytím zdvojeným počtom projektorov. Využitie priestoru okolia zariadenia je optimalizované použitím projekčných zrkadiel. V priestore zariadenia je umiestnený systém reproduktorov 5+1 pre dosiahnutie ozvučenia priestorovým zvukom. Projektory sú napojené na cluster počítačov s príslušným zobrazovacím softvérom. Cluster je umiestnený v priľahlej menšej miestnosti. V jaskyni je inštalovaný konzolový počítač pre ovládanie celého systému. Ovládanie pohybu je riešené pomocou Joysticku alebo Space Pilota v rukách pozorovateľa.

Projekčné steny sú tvorené špeciálnymi plastovými platňami, určenými pre spätnú projekciu. Spodná stena je zosilnená bezpečnostným sklom, aby bol umožnený pohyb vnútri kvádra. Celá konštrukcia kvádra je zdvihnutá a preto sú pre prístup do jej priestoru vytvorené schodíky. Pre projekciu na steny je použitých 14 projektorov. Zobrazovací cluster tvorí osem počítačov. Z tohto počtu je sedem určených na renderovanie obrazu pre jednotlivé steny v stereoskopickom režime a jeden je riadiaci. Počítače obsahujú výkonné grafické karty pre zabezpečenie plynulého vykresľovania. Ďalší počítač slúži ako vzdialená konzola pre riadenie zobrazovacieho systému a zároveň pre prijímanie vstupov od používateľa. Využitý je stereoskopický systém INFITEC. Používateľ má na očiach špeciálne okuliare so zariadením pre zisťovanie polohy v priestore. Poloha pozorovateľa slúži na správny prepočet premietaných obrazov a stereoskopického vnemu voči pozorovateľovi.

Nákres 3D jaskyne


Systém projektorov a premietacích stien zabezpečuje pocit 3D priestoru


Systém 3D obrazu


Rozloženie reproduktorov v priestore jaskyne vytvára pocit priestorového zvuku


Systém 3D zvuku


Ovládače v rukách užívateľa umožňujú pohyb v priestore virtuálnej reality a manipuláciu s virtuálnymi objektami


Systém ovládania


Osem výkonných počítačov zaisťuje dostatočný výkon pre plynulé a interaktívne zobrazovanie virtuálnej reality


Počítačový cluster


Jednoduchý a prehľadný softvér umožňuje efektívne ovládanie virtuálnej jaskyne


KonzolaStránku vytvoril Ing. Peter Valent