Bočný panel
Bočný panel
Bočný panel
Bočný panel
Hlava
Možnosti využitia 3D jaskyne:

  1. Trenažér prebierok

  2. Simulácia procesov v lesnej krajine

  3. Vizualizácia meraní terestriálnym laserovým skenerom

  4. Vizualizácia architektúry a morfológie stromov


Trenažér prebierokVideo vzniklo vďaka podpore projektu KEGA č. 015TU Z-4/2014 a projektu APVV-0069-12,
s názvom NEWTON (New Technology of Nature Management) etapa WATT
(Walking and Thinning Training).


Simulácia procesov v lesnej krajineVideo vzniklo vďaka podpore projektu APVV-0069-12, s názvom NEWTON (New Technology of Nature Management)
etapa PASCAL (Prognosis and simulation of computer aided landscape).


Vizualizácia meraní terestriálnym laserovým skeneromVideo vzniklo vďaka podpore projektu APVV-0069-12, s názvom NEWTON (New Technology of Nature Management)
etapa TESLA (Terrestrial Laser Agent).


Vizualizácia architektúry a morfológie stromovVideo vzniklo vďaka podpore projektu APVV-0069-12, s názvom NEWTON (New Technology of Nature Management)
etapa ARCHIMEDES (Architecture and Morphology of Elementary Denroidal Structures).

Stránku vytvoril Ing. Peter Valent