Bočný panel
Bočný panel
Hlava

Projekt virtuálnej jaskyne predstavuje špeciálne zariadenie na vizualizáciu prírodných a technických objektov vo forme imerzívnej a interaktívnej virtuálnej reality. Zariadenie slúži na účely výskumu, vzdelávania a práce s verejnosťou. Cieľom projektu je rozšíriť výskum a vývoj o možnosti skúmania objektov v prostredí virtuálnej reality. Je možné skúmať prírodné objekty, napríklad les a krajinu alebo technické objekty, napríklad drevárske, strojárske a stavebné produkty, či celé výrobné technológie a haly. Dopomôže to k zdokonaleniu a zefektívneniu vývoja a dizajnu ako aj k formovaniu nových metód a technológií pre zber a spracovanie údajov, či k optimalizácii manažmentu objektov. Zariadenie zároveň poskytuje jedinečné možnosti na simuláciu procesov v lese a v krajine.

Projekt vznikol ako súčasť budovania infraštruktúry zo zdrojov Operačného programu Výskum a vývoj OPVaV-2009/5.1/03-SORO v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja Európskej únie.Video 3D jaskyne


Stránku vytvoril Ing. Peter Valent