Aká je licencia pre použitie programu SIBYLA ?

Licencia závisí od toho, či použitie programu je pre komerčné alebo nekomerčné účely.

Použitie pre nekomerčné účely:

Program SIBYLA patrí do kategórie freeware v prípade ak sa jedná o nekomerčné účely. Ide hlavne o prípady vzdelávania, vedy a výskumu, ale aj v prípade osobného záujmu o spoznanie funkcií a možnosti rastového simulátora. Jediným obmedzením pri práci s ním je registračný kód, ktorý užívateľ obdrží bezplatne pri stiahnutí programu z WEBU. Kód je viazaný na obdobie pol roka. Po jeho ukončení je potrebné si stiahnuť z WEBU nový registračný kód na ďalšie polročné obdobie. Užívateľ sa pritom zaväzuje, že s novým kódom si stiahne aj najnovšiu verziu programu SIBYLA. Nové stiahnutie je takisto bezplatné. Tento prístup umožňuje vývojovému tímu, aby užívatelia používali pokiaľ možno čo najnovšie verzie, pretože rastový model SIBYLA sa vyvíja veľmi dynamicky. Zároveň nové verzie odstraňujú všetky chyby a nedostatky, ktoré sa pri jeho používaní môžu objaviť.

Použite pre komerčné účely:

  Na tvorbu plánov, elaborátov, analýz, scenárov, prognóz, expertíznych a sudnoznaleckých posudkov pomocou modelu SIBYLA na objednávku tretej osoby (fyzickej alebo právnickej) alebo za účelom zisku jednotlivca či organizácie je potrebný súhlas autorov vo forme zaplatenej licencie. Súhlas sa nevzťahuje na vedecko-výskumné úlohy financované vo forme grantov, nadácií, fondov, darov alebo sponzorov.