Kto sa podieľal na vývoji rastového simulátora SIBYLA ?

Rastový simulátor SIBYLA sa vyvíja od roku 2002 v rámci viacerých zahraničných a domácich vedeckých projektov a na jeho vývoji sa podieľalo priamo alebo nepriamo viac než 40 osôb z radov výskumných pracovníkov, vysokoškolských učiteľov, študentov a zástupcov lesníckej praxe pôsobiacich v nasledujúcich inštitúciách:

Univerzity:
  • Technická univerzita Zvolen
  • Technische Universität München
  • Georg-August-Universität Göttingen
Nezisková organizácia (NGO):

EFRA - Vedecká agentúra pre lesníctvo a ekológiu

Národné lesnícke centrum vo Zvolene

Zoznam osôb, ktoré sa podieľali na vývoji spolu s popisom ich príspevku sa nachádza v dialógu Copyright, ktorý nájdete v hlavnom menu programu kliknutím na čelo veštkyne. Rovnako sa tu nachádza aj zoznam výskumných projektov, v rámci ktorých sa vyvíjal rastový simulátor SIBYLA.


Koho môžete kontaktovať v prípade otázok v rámci rastového simulátora SIBYLA ?

V prípade otázok na ktoré nenájdete odpoveď v tejto elektronickej príručke, alebo potreby využitia rastového simulátora pre komerčné účely, či v prípade špecifických požiadaviek na rastový simulátor alebo nahlásenia nájdených chýb, zistených nedostatkov alebo vznesenia pripomienok, kontaktujte vedúceho vývojového tímu:

doc. Ing. Marek Fabrika, PhD.

Adresa: Technická univerzita vo Zvolene, T.G.Masaryka 24, Zvolen, SK-96053

telefón: 00421-(0)45-5206298

e-mail: fabrika@tuzvo.sk