Médium

Modul pracuje s databázovou tabuľkou PLOTS (položkou "filter"). Modul obsahuje tri možnosti:


Zoznam plôch

Vyberá sa záložkou "Zoznam plôch". V ľavej časti je zoznam všetkých existujúcich simulačných plôch. Nad zoznamom je ich počet. V pravej časti je zoznam naposledy vybratých plôch a nad ním je ich počet. Zoznam vybratých plôch je automaticky naplnený modulom Generátor po spustení generovania štruktúry. Výber jednej plochy v zozname sa robí pomocou kurzorových šípok alebo kliknutím myšou. Výber viacerých plôch sa prevádza kliknutím myšou sa súčasného stlačenia klávesu "CTRL". Výber bloku plôch sa robí pomocou vybratia prvej plochy myšou a poslednej plochy taktiež myšou ale za súčasného stlačenia klávesu "SHIFT". Zoznam sa dá modifikovať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Kopíruje všetky plochy z ľavého zoznamu do pravého zoznamu. 
Kopíruje vybraté plochy z ľavého zoznamu do pravého zoznamu.
Odstraňuje vybraté plochy z pravého zoznamu.
Odstraňuje všetky plochy z pravého zoznamu.

Pridáva plochy z externého textového súboru do pravého zoznamu. Externý textový súbor so zoznamom plôch musí mať nasledujúcu štruktúru: každý riadok obsahuje iba názov plochy (položka "stand" v databáze) za ktorým je znak "ENTER" - koniec riadku.

Po zmene zoznamu plôch je potrebné stlačiť tlačidlo "OK" na uloženie zoznamu plôch do databázy (položka "filter"=1 pre vybraté plochy v tabuľke PLOTS).

Pozor: Ak sa po zmene zoznamu plôch nestlačí tlačidlo "OK" výber nebude v databáze po ukončení modulu uchovaný !!!


Pridať do zoznamu

Vyberá sa záložkou "Pridať do zoznamu". Obsahuje tabuľku so zoznamom plôch (stand), generovaných štruktúr (structure), prognóz (prognosis) a periód (periode) z naposledy prevedených rastových simulácií. V tabuľke je potrebné vybrať plochu, zadať jej nový názov a uložiť pomocou tlačidla "Pridať". Takýmto spôsobom uložíme výsledky rastovej simulácie ako nové východisko.

Pozor: Ak sa zadá ako nový názov už existujúca plocha, plocha bude prepísaná novým obsahom !!!


Odstrániť zo zoznamu

Vyberá sa záložkou "Odstrániť zo zoznamu". Obsahuje zoznam všetkých existujúcich simulačných plôch. Stačí vybrať potrebnú plochu a stlačiť tlačidlo "Odstrániť". Všetky záznamy v tabuľkách databázy odkazujúce na uvedenú plochu budú vymazané.

Pozor: Pri mazaní plochy ide o nenávratný proces !!!


© Copyright doc. Ing. Marek Fabrika, PhD