Pre koho je rastový simulátor SIBYLA určený ?

Rastový simulátor SIBYLA je určený pre:

Rastový simulátor je parametrizovaný pre územie Slovenska a Nemecka a pre dreviny smrek, jedľa, borovica, buk a dub. Pre ostatné krajiny a dreviny nemusí simulátor vykazovať korektné výsledky !!!

 


Na čo je možné využiť rastový simulátor ?

Rastový simulátor SIBYLA sa dá využiť:


Aké sú požiadavky na software a hardware ?

Program SIBYLA Suite je určený pre počítače bežiace na ptatforme operačného systému typu Windows. Jeho funkčnosť bola otestovaná na operačných systémoch Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows 2000 a Windows XP. Podmienkou je, aby operačný systém bol stopercentne kompatibilný s grafickými funkciami DirectX (od verzie 8.1). To znamená, že operačný systém Windows NT nie je použiteľný, lebo podporuje iba grafické funkcie typu OpenGL.

minimálna konfigurácia optimálna konfigurácia
 • Mikroprocesor: Intel Celeron, Intel Pentium alebo AMD Athlon

 • Pamäť: 128 MB RAM

 • grafická karta: DirectX kompatibilná

 • zvuková karta: DirectX kompatibilná

 • voľné miesto na pevnom disku: 250 MB

 • klávesnica, myš

 • monitor s rozlišovacou schopnosťou 1024 x 768 s 32 bitovou farebnou hĺbkou

 • Mikroprocesor: Intel Core 2 Duo, AMD Turion 64, AMD Sempron, AMD Athlon 64 alebo AMD Athlon X2

 • Pamäť: 512 MB alebo 1 GB RAM

 • grafická karta: GeForce alebo Radeon 256 MB

 • zvuková karta: DirectX kompatibilná

 • vysoko-rýchlostný pevný disk (najlepšie S-ATA, Raid 0) s voľným miestom minimálne 5 GB

 • klávesnica, myš

 • monitor najlepšie širokouhlý s rozlišovacou schopnosťou 1680 x 1050 s 32 bitovou farebnou hĺbkou

 


Aké verzie rastového simulátora SIBYLA existujú ?

SIBYLA Suite Standard

Základná verzia rastového simulátora, ktorá obsahuje všetky najdôležitejšie komponenty pre plnohodnotnú prácu vrátane vzorovej databázy SIBYLA.MDB. Táto verzia je uvoľnená aj ako freeware.

SIBYLA Suite Professional

Rozšírená verzia pre profesionálnych užívateľov. Obsahuje naviac modul Kartograf a Agent spolu so vzorovými databázami z trvalých výskumných plôch a zdrojovým kódom. Táto verzia nie je uvoľnená ako freeware a je určená pre osoby, ktoré sa podieľajú na vývoji rastového simulátora v rámci už uvedených inštitúcií.

Kartograf je jednoduchý GIS nástroj na obsluhu rastových simulácií v priestore. GIS obsahuje mapu lesných porastov integrovanú s atribútmi lesného hospodárskeho plánu, ďalej ortofotomapu a digitálny model terénu lesného celku. Poskytuje širokú paletu pre výber lesných porastov na základe pohodlného menu výberových kritérií ako aj na základe SQL nástrojov. Pre vybrané lesné porasty je potom možné nastavovať klimatické a pôdne údaje, voliť prebierkové režimy a technologické postupy, ako aj spúšťať rastové prognózy a vyhodnocovať ich výsledky. Zároveň modul umožňuje integrovať výsledky rastových prognóz do formy tematických máp.

Agent je modul, ktorý má za úlohu importovať údaje z bežne dostupných lesníckych dátových zdrojov ako sú lesné hospodárske plány, mapové podklady vo forme GIS a podobne. Importuje údaje o lesných porastoch pre generátor štruktúry lesa, pripravuje model terénu ako aj klimatické a pôdne charakteristiky pre simulačné plochy z GIS vrstiev a podobne.